-En liten verksamhet i lantlig idyll-

Daglig verksamhet i egen regi

HVB boendet med 8 platser

Renatusgården är ett mindre och familjärt boende med 8 platser.

Ni är välkomna att kontakta oss för att se om vi har lediga platser. Vänligen kontakta verksamhetschef Suzanne eller vår samordnare Cassandra. Telefonnummer hittar ni under menyn kontakt längst upp. 

Ramavtal

Renatusgården har idag 2 ramavtal med  olika kommuner

Vi har idag 2 ramavtal med och arbetar kontinuerligt att lägga anbud på flera ramavtal.

- Uppsala Kommun

- Gävle kommun

Arbetsmetoder

Renatusgården anställda har av majoriteten utbildningen Socialpedagog. 

Vi arbetar med följande metoder

- Lågaffektivt bemötande

                                     - Re-Pulse

                                     - MI-Samtal

                                     - PBS - Positivt beteendestöd

                                     - FAI - Funktionell kartläggning

                                     - TBA - Tillämpad beteendeanalys