loading...

På Renatusgården skapas individuella förutsättningar att leva ett självständigt liv utifrån individens förmåga och specifika behov av stöd.

Verksamheten fokuserar på livskvalite och välbefinnande där struktur och ramar i kombination med delaktighet och inflytande genomsyrar vårt arbete  

Renatusgården är en småskalig verksamhet, belägen i lantlig miljö i Roslagen.