Välkommen till Renatus vård och behandling

Vi bedriver hem för viss annan heldygnsvård för målgruppen människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser samt övrig psykosocial problematik. Placeringen sker med stöd av SoL men vår målgrupp har ofta personkretstillhörighet LSS.

Läs mer