Kvalitet 

Vår Pedagogik

Vår grundläggande arbetsmetod  är lågaffektivt bemötande, positiv förstärkning och individanpassad behandling. Vi strävar efter att göra individen så självständig som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.

Vi har ett hälsofrämjande perspektiv där kost och motion är något vi motiverar för en sundare livsstil och förbättrat hälsotillstånd. Vid önskemål skapar vi individuella kost och träningsscheman genom vår hälsocoach. 

Metoder
Studio III - Lågaffektivt bemötande vid       utmanande beteenden. 
TEAACH - Tydliggörande pedagogik
MI - Motiverande samtal
Re-Pulse - Impulskontroll
KPT - Kognitiv psykoterapi 


 

Sysselsättning

Vi jobbar för att skapa en individanpassad meningsfull sysselsättning. Under hösten 2019 kommer vi i egen regi öppna en daglig verksamhet i centrala Rimbo.

Sysselsättningen kommer bestå av två grupper som anpassas utifrån individens förmåga, kunskapsnivå och intresse.Vår ambision är att erbjuda våra boende en småskalig, naturskön verksamhet med ett helhetskoncept.