Vår målgrupp


Renatusgården erbjuder hem för viss annan heldygnsvård för män, kvinnor och par från 25 år och uppåt.

Vår målgrupp är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser samt övrig psykosocial problematik.

Placeringen sker med stöd av SoL men vår målgrupp har ofta personkretstillhörighet enligt LSS.