Vi har boendestyrda veckomöten i grupp för delaktighet och kvalitetssäkring kring inflytande.

De boende får två mentorer vid placering där man har enskilda samtal för personlig utveckling och delaktighet. Våra boende har vid behov tillgång till Re-Pulse instruktörer och en kognitiv psykoterapeut för enskilda behandlingsinsatser. 

Vi kan erbjuda olika boendealternativ utifrån behov. Verksamheten erbjuder separata boenderum i huvudbyggnad, eget boende i separat lägenhet på området samt extern träningslägenhet med stöd efter behov. Husdjur är välkomna till Renatusgården.  

Vi erbjuder även motivationsersättning i olika former vid överenskommelse med din handläggare, god man eller förvaltare.

 

Vi jobbar för att skapa en individanpassad meningsfull sysselsättning. Under hösten 2019 kommer vi i egen regi starta en daglig verksamhet i centrala Rimbo. Sysselsättningen kommer bestå av två grupper som anpassas utifrån individens förmåga, kunskapsnivå och intresse.