Vad vi erbjuder dig!

Lågaffektivt bemötande

Vår grundläggande arbetsmetod är lågaffektivt bemötande och all fast personal är utbildad i lågaffektivt bemötande. Några av oss är utbildade i Studio III medans andra är utbildade via Svensk Vård.

Re-Pulse

Verksamheten har en Re-Pulse instruktör där vi enskilt med den boende har Re-Pulse samtal som är Impulskontrollhantering i förebyggande syfte. Läs mer om re-Pulse här

MI samtal

Verksamheten har personal som är utbildade i att hålla MI samtal med den boende i syfte att förändra tänk samt beteende hos den boende.

KBT

Verksamheten erbjuder via konsult KBT samtal.

Mentorsamtal

När man flyttar in på Renatusgården så får man en mentor. Varje vecka har den boende tillsammans med sin mentor ett samtal där man samtalat och pratar igenom hur allt fungerar och om några ändringar behövs. Den boende framför sina önskemål som mentorn sedan återkopplar när denne har fått svar.

Renatusgården har ett hälsofrämjande förhållningssätt till kost och motion. Vi jobbar dagligen med att få dom boende i någon form av motion. Vi hyr veckovis en rehab bassäng i Rimbo där man kan följa med och bada på sina egna villkor samt att vi hyr en gymnastiksal där vi har gymnastik en gång i veckan. Vi har personal som är utbildade i kost och hälsa samt gymnastik för människor med funktionsnedsättningar.

Hos oss skiljer vi på vardag och helg. I veckorna utför vi aktiviteter såsom inhandling av förbrukningsvaror, vi gör läkarbesök om man behöver besöka en läkare samt andra aktiviteter. På helgerna så utför vi något som vi kallar för helgaktiviteter där de boende tillsammans med samordnaren planerar för vad man önskar göra. Det kan vara bio, besöka ett köpcenter och handla kläder eller äta ute.

Vi har på gården en byggnad där anhöriga kan komma och besöka den anhörige om man önskar sitta enskilt.

Vi tar även om emot husdjur efter överenskommelse.

Daglig verksamhet / Egen grönsaksodling

Renatus Vård och Behandling AB har en daglig verksamhet i egen regi. Den dagliga verksamheten öppnades för att kunna erbjuda den som placeras på Renatusgården en sysselsättning.

I den dagliga verksamheten som ligger i Rimbo, 15 minuter från boendet så erbjuder vi en innegrupp samt en utegrupp.

Innegruppen är för de personer som vill vara inne och arbeta med fotoalbum via dator, lägga pärlplattor, lyssna på musik eller gör SiD tavlor.

Utegruppen arbetar i verksamhetens trädgård där vi tar hand om tomten på gården. Vi har under våren 2020 påbörjat odling av egna grönsaker samt gjort ett potatisland för att kunna vara självförsörjande av potatis och andra grönsaker.